Regulamin

Portal Martillas.pl działający pod adresem www.martillas.pl, prowadzony jest przez:
EBITA GROUP S.C., ul. Madalińskiego 9, 30-303 Kraków, NIP: 676-251-33-62
Działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Konto: mBank 15 1140 2004 0000 3302 5201 2736
email: sklep@martillas.pl

Portal Martillas.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sklepu internetowego. Zamówienia przyjmowane są także poprzez e-mail: sklep@martillas.pl

 

Definicje:
Portal - Portal internetowy Martillas.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.martillas.pl ;
Klient - każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Portalu;
Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 1
Towary

 1. Portal oferuje przede wszystkim buty męskie, damskie i dziecięce.
 2. Zdecydowana większość oferowanych towarów jest wykonywana ręcznie, co nie daje możliwości zapewnienia pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu, np. koloru, kształtu.
 3. Wszystkie towary oferowane w Portalu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 2
Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient uprawniony jest do składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej www.martillas.pl 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
 2. Klient składa zamówienie, wybierając towar, który chce nabyć, umieszczenie go w koszyku, oraz kliknięcie w przycisk „zamawiam”.
 3. Klient ma możliwość utworzenia swojego konta w sklepie internetowym na stronie Portalu, lub dokonania zakupów bez rejestracji.
 4. W trakcie składania zamówienia Klient musi podać minimalny zakres danych osobowych w celu realizacji usługo - patrz Polityka Prywatności
 5. Zamówienie realizowane jest po poprawnym dokonaniu zamówienia w sklepie, a w szczególności podania dane niezbędne do przesłania zakupionego towaru.
 6. Każde złożone przez Klienta zamówienie Portal potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
 7. Portal nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
 8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru.

§ 3
Ceny towarów

 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Portalu zamieszczone są przy danym towarze.
 2. Wszystkie podawane na stronie Portalu ceny są cenami brutto, w polskich złotych.
 3. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.
 4. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Portalu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach portalu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Portal danej zmiany.

§ 4
Koszty dostawy w Polsce

 1. Koszty dostawy wynoszą:
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej - przedpłata (przesyłka priorytetowa) – 20 zł;
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej przedpłata – 19 zł;
  • za pośrednictwem usługi dostawy do wybranego paczkomatu InPost – 13 zł; 
  • odbiór osobisty – 0 zł.
 2. Koszty dostawy powinny być zapłacone przez Klienta wraz z zapłatą ceny towaru.

§ 5
Formy płatności:

 1. Zapłaty za zakupione w Portalu towary Klient może dokonać według swego wyboru:
  • przelewem natychmiastowym - "Płatności Shoper"
  • przelewem bankowym na konto nr 15 1140 2004 0000 3302 5201 2736
  • gotówką przy odbiorze.
 2. Portal doręcza klientowi paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT.

§ 6
Przesyłki zagraniczne

 1. Obecnie nie wykonujemy przesyłek zagranicznych

§ 7
Anulowanie zamówienia

 1. Zamówienie może zostać anulowane:
  • przez Klienta do momentu wysłania zamówionego towaru:
  • e-mailem na adres: sklep@martillas.pl,
  • przez sprzedającego, jeżeli w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia nie zostanie odnotowana wpłata. Jeżeli Klient chce zapłacić w terminie późniejszym niż 3 dni od dnia złożenia zamówienia, konieczny jest kontakt e-mailowy na adres sklep@martillas.pl. Możliwość powyższa dotyczy wyłącznie zamówienia Klienta, który wybrał opcję przedpłaty.
 2. Klient nie może anulować zamówienia towaru, który został już wysłany. O zmianie statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail.
 3. Postanowienie ust. 1 nie uchybia prawu Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9.

§ 8
Czas realizacji zamówienia

 1. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy lub – w przypadku odbioru osobistego – stawiane są do dyspozycji Klienta pod adresem Kraków, ul. Madalińskiego 9 od poniedziałku do piątku w godz. 9-16. Możliwy jest odbiór osobisty w innych godzinach, po wcześniejszym obopólnym uzgodnieniu telefonicznym.
 2. Czas realizacji złożonych w Portalu zamówień (w zależności od wybranej formy dostawy) jest zależny od operatora dostarczającego przesyłkę. W przybliżeniu jest to:
  • Poczta Polska (przesyłka priorytetowa): do 5 dni roboczych;
  • Kurier/Inpost: do 4 dni roboczych.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie zamówionych towarów, wynikające z okoliczności leżących po stronie Klienta, jak np. błędnie podany adres wysyłki.
 4. Zamówienie będzie gotowe do wysyłki lub odbioru osobistego w ciągu 2 dni roboczych od momentu potwierdzenia jego przyjęcia.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów. Klient może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienie Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: sklep@martillas.pl. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: EBITA GROUP S.C., ul. Madalińskiego 9, 30-303 Kraków. Do zachowania 14 dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za nieważną. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki zwrotnej z towarem zwrócić Klientowi należność równą cenie zakupionego towaru.
 6. Portal dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić Portalowi zwracany towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy. Prosimy o zwrot towarów w stanie niezmienionym w stosunku do stanu, w jakim zostały dostarczone Klientowi i w oryginalnym opakowaniu. Prosimy o staranne zapakowanie i zabezpieczenie towarów, aby nie uległy uszkodzeniu w transporcie.
 8. Zwracane towary należy odesłać na adres: EBITA GROUP S.C., ul. Madalińskiego 9, 30-303 Kraków.

§ 10
Reklamacje i gwarancja

 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę formularza reklamacji (wzór w załączniku do niniejszego Regulaminu)
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
 5. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty jedynie pośredniczy w sprawnym rozpatrzeniu reklamacji.

§ 11
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Załączniki:

1.  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.pdf

2. Formularz reklamacji.pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl